Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Zemědělský podnikatel pobírá dotaci na pozemek – travní plochu. Jde o tzv. jednotnou platbu z plochy, což je vlastně kompenzace za to, aby byla půda udržována v klidu jako zatravněná a nesloužila k zemědělské produkci. Podmínkou této dotace je udržovat travní porost pravidelným sekáním jako zábranu šíření plevelů. Je tato dotace předmětem daně z příjmu nebo jde o příjem od daně osvobozený? S uvedeným udržováním pozemku jsou spojené i doprovodné náklady na používání traktoru, tj. nafta, údržba, oleje, filtry, náhradní nože, klínové řemeny, maziva atd., který však podnikatel nemá vložený v obchodním majetku. Jsou tyto náklady spojené s povinným sekáním pozemků u podnikatele v zemědělství daňovým nákladem?

Daň z příjmů fyzických osob