Předání účetní závěrky do sbírky listin

Vydáno: 7 minut čtení

V článku se budeme věnovat praktickému postupu zveřejnění účetní závěrky a jeho technické stránce, což v praxi často bývá zdrojem řady problémů.

Předání účetní závěrky do sbírky listin
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
Co se týká předávání dokumentů do sbírky listin, platí, že listiny určené k založení do sbírky listin je nutné zasílat příslušnému rejstříkovému soudu podle místa zápisu osoby. U kterého rejstříkového soudu je osoba zapsána a vedena, je možné zjistit z výpisu z veřejného rejstříku. Je potřeba zdůraznit, že rejstříkový soud neodpovídá za obsah listin zveřejněných na internetových stránkách veřejného rejstříku a neodpovídá ani za případný nesoulad jejich obsahu se stavem skutečným. Toto je vždy odpovědnost příslušné účetní jednotky, která účetní závěrku ke zveřejnění do sbírky listin předloží.
Účetní závěrka určená k založení do sb