Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnavatel – obchodní společnost, hradí svým zaměstnancům nadstandardní zdravotní péči. Tyto náklady účtuje jako nedaňové na základě § 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů . Uvedený příjem splňuje podle nás podmínku uvedenou v § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů , tj. u zaměstnance je tento nepeněžní příjem osvobozený od daně z příjmu a neplatí z něj zdravotní ani sociální pojištění. Tuto nadstandardní zdravotní péči platí společnost také členům statutárního orgánu a i pro ně je tento nepeněžní příjem od daně z příjmů a pojištění osvobozen vzhledem k tomu, že členové statutárního orgánu jsou označeni za poplatníky s příjmy ze závislé činnosti stejně jako zaměstnanci. Je náš postup správný?

Daň z příjmů fyzických osob