Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnavatel – obchodní společnost, hradí svým zaměstnancům nadstandardní zdravotní péči. Tyto náklady účtuje jako nedaňové na základě § 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů . Uvedený příjem splňuje podle nás podmínku uvedenou v § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů , tj. u zaměstnance je tento nepeněžní příjem osvobozený od daně z příjmu a neplatí z něj zdravotní ani sociální pojištění. Tuto nadstandardní zdravotní péči platí společnost také členům statutárního orgánu a i pro ně je tento nepeněžní příjem od daně z příjmů a pojištění osvobozen vzhledem k tomu, že členové statutárního orgánu jsou označeni za poplatníky s příjmy ze závislé činnosti stejně jako zaměstnanci. Je náš postup správný?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Uvedený postup je v souladu se zákonem. Výdaje zaměstnavatele spojené s nadstandardní zdravotní péčí pro jeho zaměstnance nejsou v souladu s § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 zákona o daních z příjmů daňovým výdajem (jde o nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě možnosti využívat zdravotnická zařízení). Na straně zaměstnanců je tento nepeněžní příjem v souladu s § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů od daně z příjmu osvobozený a neplatí z něj zdravotní ani sociální pojištění. Obdobně se postupuje i v případě, že jde o nadstandardní zdravotní péči pro členy statutárního orgánu.
Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů je poplatník s příjmy ze závislé činnosti dále označen jako „zaměstnanec“, plátce příjmu jako „zaměstnavatel“. Zaměstnancem pro účely daně z příjmů je i člen statutárního orgánu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů