Otázky a odpovědi: Souběh způsobu uplatnění výdajů u nájmu bytu a domu

Vydáno: 2 minuty čtení

Manželé pronajímají byt ve společném jmění manželů, u kterého uplatňují skutečné výdaje. Manžel zdaňuje ještě podíl z pronájmu domu – vlastní polovinu domu (spolu se sestrou), který nabyl dědictvím a výdaje uplatňuje v paušální výši 30 % z příjmů. Může příjmy z obou pronájmů danit manžel ve svém daňovém přiznání při zachování různých způsobů vykazování výdajů (skutečné výdaje a paušální 30 %)?

Otázky a odpovědi: Souběh způsobu uplatnění výdajů u nájmu bytu a domu
Ing.
Martin
Děrgel