Nález Ústavního soudu k zákonu o elektronické evidenci tržeb

Vydáno: 2 minuty čtení

Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dále nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018, resp. 31. prosince 2018.

Nález Ústavního soudu k zákonu o elektronické evidenci tržeb
Ing.
Zdeněk