Dotazy a odpovědi: Příjem z odkupu dluhopisů a sleva na poplatníka

Vydáno: 1 minuta čtení

Starobní důchodce má příjem z důchodu, který je od daně z příjmů osvobozen. Dále má příjem z odkupu dluhopisů, který se zdaňuje srážkovou daní. Může podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a uplatnit si základní slevu na poplatníka 24 840 Kč podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona, čímž by se mu daň z dluhopisů vrátila?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
V souladu s § 8 odst. 2 zákona o daních z příjmů se za příjem z kapitálového majetku považuje rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kursem při jejich vydání; v případě předčasného zpětného odkupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného odkupu. Tento příjem je zdaňován zvláštní sazbou daně ve výši 15 %.
Výše uvedené příjmy z kapitálového majetku zdaňované zvláštní sazbou daně se do daňového přiznání v souladu s § 5 odst. 5 zákona o daních z příjmů neuvádí. Z toho důvodu poplatník základní slevu na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů ve výši 24 840 Kč uplatnit nemůže.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů