Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Důchodce obdržel v září 2016 autorský honorář 14 500 Kč za příspěvek do novin. Tato částka nebyla plátcem, redakcí, zdaněna srážkovou daní. Jiné zdanitelné příjmy v roce 2016 neměl. Musí tento příjem uvést do daňového přiznání, když má důchod ve výši 160 000 Kč za rok?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Příjem z autorského honoráře nad limit 10 000 Kč měsíčně je zdanitelným příjmem, který poplatník uvádí do daňového přiznání. V daném případě je však třeba pamatovat na § 38g ZDP, který stanoví, v jakých případech se daňové přiznání podává. Citovaný § 38g stanoví mimo jiné, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen
podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Měl-li poplatník pouze starobní důchod, který je od daně osvobozen v souladu s § 4 odst. 1 písm. h) ZDP, je zdanitelným příjmem důchodce pouze částka 14 500 Kč. Vzhledem však ke skutečnosti, že uvedená částka nepřesahuje zákonný limit 15 000 Kč, poplatník daňové přiznání podávat nebude a částku 14 500 Kč nezdaní.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů