Podíl investora na nákladech za připojení nového odběrného místa

Vydáno: 4 minuty čtení

Firma se podílí na nákladech za připojení nového odběrného místa, elektrického zařízení k distribuční soustavě, částkou 25 000 Kč. Odběrné místo je zřízeno z důvodu plánované rekonstrukce budovy, která je v současně době prázdná a má zde být přestěhováno informační centrum. Půjde o součást investičních nákladů?

Podíl investora na nákladech za připojení nového odběrného místa
Ing.
Martin
Děrgel
Tazatel hovoří o „novém odběrném místě“, nikoli o zvýšení příkonu stávajícího odběrného místa, proto budeme pro další výklad předpokládat, že předmětná elektrická přípojka doposud nebyla zřízena. Podle