Zásoby předané a přijaté ke zpracování

Vydáno: 4 minuty čtení

V praxi se často stává, že firma své vlastní zásoby posílá ke zpracování (opracování) jiné firmě, čili jedna firma předává zásoby ke zpracování a druhá je přijímá ke zpracování. V účetnictví tak vzniká otázka, která z firem o zásobách účtuje jako o svém majetku a která z firem tyto zásoby pouze eviduje (účtuje je na podrozvahových účtech), tedy v majetku (na rozvahových účtech) je nevykazuje. Další otázkou je, jakým způsobem se účtuje o nákladech za zpracování zásob. Jde o provozní náklady, nebo tyto náklady navyšují skladovou cenu zásob? Dále se zaměříme na postup u firmy, která zásoby předává ke zpracování, a postup u firmy, která přijímá zásoby ke zpracování.

Zásoby předané a přijaté ke zpracování
Ing.
Zdenka
Cardová,
je účetní poradkyní
 
Zásoby předané ke zpracování
Zásoby předané (nikoliv prodané) ke zpracování mimo firmu zůst