Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti si uplatnil za rok 2014 a 2015 odpočet na zaplacené soukromé životní pojištění podle § 15 odst. 6 ZDP , a to každý rok 9 000 Kč. V roce 2016 smlouvu zrušil a nechal si pojistné vyplatit (nepřevedl finanční prostředky na žádnou novou smlouvu). Musí poplatník za rok 2016 podat daňové přiznání, ve kterém částku 18 000 Kč uvede jako příjem dílčího základu daně podle § 10 ZDP , nebo je částka do limitu 30 000 Kč od daně osvobozena? Pokud by si poplatník uplatnil jako odpočet v minulých letech částku do limitu 6 000 Kč, nemusel by daňové přiznání podávat a částku dodaňovat?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková