Prekluze v daňovém řízení vzniklá překročením objektivní desetileté lhůty

Vydáno: 4 minuty čtení

Lhůta pro stavení daně je již od 1. ledna 2011 upravena daňovým řádem , přesto se však stále v praxi setkáváme s některými výkladovými problémy a někdy i s nesprávným postupem správce daně. Vodítkem při řešení nejasných situací jsou pak především rozsudky Nejvyššího správního soudu, který situaci značně zpřehlednil. V tomto článku se budu zabývat především případy, kdy dojde k prekluzi překročením objektivní desetileté lhůty.

Prekluze v daňovém řízení vzniklá překročením objektivní desetileté lhůty
Ing.
Karel
Raiser
je daňovým poradcem
Současně s nabytím účinnosti d