Informace o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb)

Vydáno: 2 minuty čtení

Finanční správa ČR zveřejnila 11. 10. 2017 na svých internetových stránkách „Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem, jako je například Airbnb a další“, jejímž cílem je seznámit subjekty účastnící se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem, s jejich daňovými povinnostmi:

Informace o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetový

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty