Dohoda o pracovní činnosti a osoba bez zdanitelných příjmů

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti. Jde o zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnanec jinak nemá žádný jiný pracovní poměr, není OSVČ ani za něj není plátcem pojistného stát. Zaměstnanec napíše zaměstnavateli čestné prohlášení, že jako osoba bez zdanitelných příjmů si bude měsíčně platit zdravotní pojistné (v současnosti 1 485 Kč). Je zaměstnavatel povinen činit nějaká další opatření - oznamovací povinnost, dopočítávání do minimálního vyměřovacího základu a odvádět z tohoto dopočteného základu minimální zdravotní pojistné?

Dohoda o pracovní činnosti a osoba bez zdanitelných příjmů