Skončení zaměstnání a pobírání peněžité pomoci v mateřství

Vydáno: 1 minuta čtení

Pracovní poměr těhotné zaměstnankyně skončil ke dni 20. 7. 2017. V ochranné lhůtě oznámila peněžitou pomoc v mateřství, kterou nastupuje od 23. 7. 2017. Jak ji správně uvést ve formuláři Hromadné oznámení, když již není zaměstnankyní zaměstnavatele?

Skončení zaměstnání a pobírání peněžité pomoci v mateřství
Ing.
Antonín
Daněk
Z nemocenského pojištění se poskytují 4 druhy peněžitých dávek, a to:
-
nemocenské,
-
peněžitá pomoc v mateřství,
-
ošetřovné,
-
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství.
Ve zdravotním pojištění se řeší plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem po skončení zaměstnání pouze tehdy, když zaměstnanec onemocní v ochranné lhůtě, resp. v době skončení zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění.
V tomto případě však jde o jinou dávku (peněžitou pomoc v mateřství) a jelikož dotyčná osoba již není zaměstnankyní zaměstnavatele, tak v tomto případě zaměstnavatel oznamovací povinnost za bývalého zaměstnance neplní. Případně však může tuto osobu upozornit, aby se sama přihlásila u zdravotní pojišťovny do „státní kategorie“.

Související dokumenty