Dotazy a odpovědi: Příjmy manželky ze závislé činnosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Manžel si hodlá uplatnit slevu na manželku, která měla pouze nízký příjem ze závislé činnosti. Zahrnuje se do limitu příjmů manželky mzda za prosinec vyplacená v lednu následujícího roku?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Obecně lze uvést, že příjmy vyplacené v lednu ovlivní výši příjmu za zdaňovací období, které tímto lednem začíná. Pokud se však jedná o příjem ze závislé činnosti, je v daném případě třeba postupovat podle § 5 odst. 4 ZDP, který mimo jiné stanoví, že příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP), vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem, nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období. Z uvedeného ustanovení zákona je zřejmé, že má-li manželka příjmy ze závislé činnosti, počítá se do zákonného ročního limitu 68 000 Kč i mzda vyplacená manželce za příslušné zdaňovací období do konce ledna roku následujícího.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů