Přeprava subdodavatele spojená s vývozem zboží do třetí země

Vydáno: 5 minut čtení

Rozsudek Evropského soudního dvora „L.Č.“ IK v. Valsts ienémumu dienests ze dne 29. června 2017 (C-288/16 ) mne velmi zaujal, protože se zabýval subdodavatelskou přepravou zboží do třetí země. Víme, že služby přímo související s vývozem zboží do třetí země jsou dle § 69 odst. 1 zákona od daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) osvobozené. Jenomže od 1. 7. 2017 platí novela zákona o DPH , která § 69 výrazně zredukovala.

Přeprava subdodavatele spojená s vývozem zboží do třetí země
Ing.
Mária
Mikulecká
je daňovou poradkyní, DANĚ MIKULECKÁ s.r.o.
V důvodové zprávě k důvodu změny v tomto ustanovení čteme:
„K bodu 58 (§ 69):
Z důvodu zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti se jednotlivé odstavce § 69 rozdělují na proble