Finanční leasing

Vydáno: 7 minut čtení

V následujícím textu upozorním na změny a upřesnění, které přinesl do problematiky finančního leasingu zákon č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017. Podle bodu č. 1 přechodných ustanovení k části první (změna zákona o daních z příjmů ) platí, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Finanční leasing
Ing.
Helena
Machová
je daňovou poradkyní
Podle bodu č. 4 pak platí, že ustanovení o finančním leasingu ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije na smlouvy o finančním leasingu, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Znamená to tedy, že nová úprava finančního leasingu, kterou najdeme v ustanoveních § 21d, § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 5 a 6 se neuplatní na ty smlouvy, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá