Vývoz zboží, daňový doklad při vývozu

Vydáno: 10 minut čtení

Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se vývozem zboží rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země. Vývoz zboží je uskutečněn, pokud je zboží propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno.

Vývoz zboží, daňový doklad při vývozu
Ing.
Zdeněk
Kuneš
je odborníkem na DPH, pracuje pro společnost KODAP s. r. o. Liberec
Za vývoz zboží se považuje i takový výstup zboží, kdy bylo zboží propuštěno do režimu vývoz v jiném členském státě, přes tuzemsko bylo přepravováno v režimu tranzit do jiného členského státu a z tohoto jiného členského státu vystoupilo do zahraničí. Vývoz zboží může uskutečnit vlastník zboží, který jedná při vývozu zboží vlastním jménem. Vývoz zboží může uskutečnit také přímý zástupce nebo nepřímý zástupce. Přímý zástupce jedná při vývozu zboží jménem a ve prospěch zastoupeného, nepřímý zástupce jedná vlastním jménem ve prospěch zastoupeného.
Podle zákona o DPH je vývoz zboží osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně za podmínky, že je v okamžiku vývozu zboží do třetí ze