Dotazy a odpovědi: Vlastní příjem manželky

Vydáno: 1 minuta čtení

Manžel uplatňuje slevu na manželku jako na vyživovanou osobu. Zahrnuje se do vlastního příjmu manželky i příjem z titulu dávek pěstounské péče?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Do vlastního příjmu manželky se příjem z titulu dávek pěstounské péče, s výjimkou odměny pěstouna, která je příjmem ze závislé činnosti, nezahrnuje.
Podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP
se poplatníkům uvedeným v § 2 ZDP, tj. fyzickým osobám, daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b ZDP
za zdaňovací období snižuje o částku 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují mimo jiné dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů