Cizí měna v českém účetnictví

Vydáno: 8 minut čtení

V našich podmínkách mají všechny firmy povinnost vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Časté jsou však i nákupy nebo prodeje v cizích měnách a při účtování těchto transakcí je třeba provést přepočet cizí měny na českou. Jaká jsou pravidla přepočtu cizí měny na českou a proč se navíc v určitých případech povinně souběžně eviduje k české měně i měna cizí?

Cizí měna v českém účetnictví
Ing.
Zdenka
Cardová
je účetní poradkyní
 
Pravidla přepočtu cizí měny na českou měnu
Pro přepočet cizí měny na českou ke dni uskutečnění účetního případu je možno použít:
-
aktuální (denní) kurs devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou (ČNB), nebo
-
pevný kurs, kterým se rozumí kurs stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kursu devizového trhu vyhlášeného ČNB, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu (stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období).
Specifickým případem je nákup nebo prodej cizí měny za českou, kdy