Daň z přidané hodnoty při přemístění obchodního majetku plátce mezi členskými státy

Vydáno: 8 minut čtení

Pokud dodává plátce zboží do jiného členského státu osobě, která je v jiném členském státě osobou registrovanou k dani, jde o dodání zboží, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. Podmínkou je, že zboží musí být skutečně odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu. Odeslání nebo přepravu může zajistit plátce nebo pořizovatel nebo zmocněná třetí osoba. Pro osobu, která zboží v jiném členském státě pořizuje, musí být toto pořízení zboží předmětem daně.

Daň z přidané hodnoty při přemístění obchodního majetku plátce mezi členskými státy
Ing.
Zdeněk
Kuneš
je odborníkem na DPH, pracuje pro společnost KODAP s. r. o. Liberec
Toto dodání zboží z tuzemska osobě registrované k dani v jiném členském státě se uvádí na řádek 20 daňového přiznání, do souhrnného hlášení se uvede pod kódem „0“. Osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně je také přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu.
Jde o přemístění obchodního majetku plátce pro účely jeho podnikání v jiném členském státě. Jde o případy, kdy dojde k fyzické přepravě zboží z tuzemska do jiného členského státu, ale právo nakládat se zbožím jako vlastník není převedeno