Změna charakteru pracovněprávního vztahu

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnankyně měla od 1. 3. 2017 do 10. 3. 2017 příjem 7 500 Kč z pracovní smlouvy, pracovní smlouva ke dni 10. 3. končila. Od 13. 3. přešla zaměstnankyně na dohodu o provedení práce, kde příjem nepřesáhl 10 000 Kč, tudíž z této částky se neodvádí zdravotní pojištění. Zaměstnankyně nepobírá důchod, nemá nárok na žádnou ze „státních kategorií“. Měla zaměstnankyně odvést zdravotní pojištění dopočtené z minimálního vyměřovacího základu, nebo pouze ze 7 500 Kč a dále již zdravotní pojištění v měsíci březnu řešit nemusela?

Změna charakteru pracovněprávního vztahu
Ing.
Antonín
Daněk
Při řešení této situace musíme primárně vycházet ze zásady, že pro účel placení pojistného se každý pracovněprávní vztah posuzuje samostatně. Vzhledem k tomu, že v rozhodném období kalendářního měsíce března příjem na dohodu o provedení práce nepřesáhne 10 000 Kč, nevzniklo v měsíci březnu z titulu tohoto pracovněprávního vztahu ve zdravotním pojištění zaměstnání. Protože zaměstnání na základě pracovní smlouvy netrvalo po celý kalendářní měsíc březen, snižuje se minimální vyměřovací základ zaměstnankyně na poměrnou část podle počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání v tomto měsíci, což znamená, že za celkem 10 kalendářních dnů musí být dosaženo příjmu alespoň 3 548,38 Kč [(10 : 31) x 11 000]. Dopočet do aktuální výše minima 11 000 Kč se v takových případech neprovádí. To znamená, že výší příjmu na základě pracovní smlouvy v částce 7 500 Kč byl v měsíci březnu zajištěn odvod pojistného podle zákona.
Z hlediska plnění oznamovací povinnosti proběhne odhlášení zaměstnankyně k datu 10. 3. 2017, za období 11. 3. - 31. 3. nevznikne ve zdravotním pojištění žádný problém. Zaměstnání trvající po část kalendářního měsíce řeší ve zdravotním pojištění v měsíci březnu pojistný vztah této osoby. Nicméně od měsíce dubna si musí osoba řešit svůj pojistný vztah, třeba placením pojistného jako osoba bez zdanitelných příjmů, což je v roce 2017 částka 1 485 Kč měsíčně.

Související dokumenty