Zahraniční stravné a povinné krácení

Vydáno: 2 minuty čtení

Nevíme, zda máme počítat 40 % ze zahraničního stravného po povinném krácení, nebo ne? Je to výkladový problém mezi daňovými poradci.

Zahraniční stravné a povinné krácení
Ing.
Ivan
Macháček
Předpokládám, že jde o výpočet kapesného ve výši 40 % ze zahraničního stravného. Poskytnutí kapesného vyplývá z § 180 zákoníku práce. Zde se uvádí: „Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného poskytnutého zaměstnanci podle § 170 odst. 3 a § 179 odst. 1 a 2.“
Ustanovení § 170 odst. 3 se vztahuje na podnikatelskou sféru a v tomto ustanovení se hovoří o základních sazbách zahraničního stravného dle doby strávené mimo území ČR, ustanovení § 179 odst. 1 a 2 se vztahuje na nepodnikatelskou sféru a hovoří se zde obdobně o základní sazbě zahraničního stravného.
Krácení zahraničního stravného v důsledku poskytnutí bezplatného jídla je obsahem až § 170 odst. 5 a § 179 odst. 3 ZP. Z výše uvedeného vyplývá závěr, že kapesné ve výši 40 % se poskytuje ze základní sazby stravného před jeho krácením z důvodu poskytnutí bezplatného jídla.
Poznámka:
Stejný závěr ke kapesnému při krácení stravného při zahraniční pracovní cestě uvádí např. JUDr. M. Salačová v článku „Nejčastější chyby při poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců (dokončení)“ v časopisu Účetnictví v praxi č. 6/2015 na straně 24 až 28.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce