Test ceny obvyklé u převodních cen mezi spojenými osobami

Vydáno: 5 minut čtení
Test ceny obvyklé u převodních cen mezi spojenými osobami
Ing.
Martin
Děrgel
Matka, a.s., má 100 % podíl v Dcera, s. r. o. Mezi firmami je uzavřena obchodní smlouva na poskytování služeb - např. vedení účetnictví, administrativa, technické služby. Měsíčně Matka fakturuje Dceři tyto služby ve prospěch výnosů, a uplatňuje souvis