Neplacené volno a studium na VŠ

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnanec bude studovat dálkově vysokou školu a žádá zaměstnavatele o poskytování neplaceného volna (zhruba tři pracovní dny v měsíci). Je zaměstnavatel povinen doměřovat zdravotní pojistné za jednotlivá neplacená volna?

Neplacené volno a studium na VŠ
Ing.
Antonín
Daněk
Studium na vysoké škole (v jakékoli formě, tedy i dálkově) se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu zdravotního pojištění je za takovou osobu po celou dobu studia plátcem pojistného stát podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Skutečnost, že se za zaměstnance stal plátcem pojistného i stát (do 26 let věku), oznamuje zaměstnavatel zdravotní pojišťovně prostřednictvím kódu „G“ na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele.
Je-li takovému zaměstnanci poskytnuto neplacené volno, nemá tato okolnost vliv na placení pojistného zaměstnavatelem, a po dobu studia na vysoké škole může být vyměřovací základ zaměstnance i nižší než minimální.