Odpočet DPH při pořízení vozidla, PHM a paušální výdaje na dopravu

Vydáno: 4 minuty čtení

Autoservis, s. r. o., plátce DPH, si pro potřeby pracovních cest koupil automobil a zařadil ho do užívání. Bude u něj uplatňovat tzv. paušální výdaje na dopravu, aby nemusel vést knihu jízd. Bude ale muset tuto evidenci přesto vést pro účely DPH, když si samozřejmě hodlá uplatnit plný nárok na odpočet DPH na vstupu? Jestliže autoservis půjčí bezplatně auto zákazníkovi, který si u něj nechává opravit svůj automobil, tak nemůže použít paušální výdaj na dopravu 5 000 Kč měsíčně, i když auto půjčuje v rámci ekonomické činnosti? Pokud prodá auto v roce jeho koupě, třeba po půl roce, odvádí DPH z nižší prodejní ceny, nebo alespoň z kupní?

Odpočet DPH při pořízení vozidla, PHM a paušální výdaje na dopravu
Ing.
Martin
Děrgel
Ze zadání vyplývá, že dotyčná účetní jednotka (s. r. o.) koupené vozidlo využívá pro své vlastní potřeby, tedy k běžným pracovním cestám, proto má charakter