Technické zhodnocení vytvořené vlastní činností pro smíšené účely

Vydáno: 4 minuty čtení

Ve dvoupatrové budově máme v přízemí dílny, skladiště a prodejnu, a v prvním patře kanceláře. Jako stavební firma (plátce) nyní svépomocí provádíme nástavbu - druhé patro, které pronajmeme našim dodavatelům, z nichž někteří nejsou plátci DPH, což je podle účetní problém kvůli nároku na odpočet daně. Je možné to vysvětlit?

Technické zhodnocení vytvořené vlastní činností pro smíšené účely
Ing.
Martin
Děrgel
Jde o technické zhodnocení („TZ“) podle § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,