Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel bude mít příjem ze živnosti podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP ve výši cca 100 000 Kč, výdaje uplatní paušální částkou podle § 7 odst. 7 ZDP . Dále bude mít podíl na příjmech a výdajích manželky ve výši cca 500 000 Kč, u které je spolupracující osobou podle § 13 ZDP s tím, že manželka-podnikatelka uplatňuje výdaje ve skutečné vynaložené výši podle § 24 ZDP . Může si manžel uplatnit daňové zvýhodnění na dvě děti?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ