Návrh na změnu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 4 minuty čtení

V Poslanecké sněmovně Parlamentu se projednává poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. , o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 1098). Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb. , o jednacím řádu Poslanecké sněmovny , ve znění pozdějších předpisů).

Návrh na změnu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
das
Podle důvodové zprávy k návrhu se s ohledem na vzrůstající trend vzniku jednotek v rodinných domech, jako stavbách pro bydlení, navrhuje rozšířit současné osvobození pro nové stavby také na jednotky vymezené v rodinných domech, neboť i tyto stavby slouží k bydlení.
Nezbytnost přij