Neuvedený autor

 • Článek
Novinky v legislativě 1. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového...
Vydáno: 20. 12. 2022
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Dotčené předpisy: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.) Novela se týká úpravy vyměřovacího...
Vydáno: 25. 10. 2022
 • Článek
TISKOVÁ ZPRÁVA - účetní firma roku 2021 Nejlepší účetní firmou za rok 2021 je společnost ASB Czech Republic Praha 1. prosince 2021 Známe vítěze čtvrtého ročníku profesní soutěže ÚČETNÍ...
Vydáno: 25. 01. 2022
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Novela zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákon o organizaci...
Vydáno: 29. 09. 2021
 • Článek
Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže Daňař & daňová firma roku se poprvé vinou koronaviru konal virtuálně. Nominovaní a další významné osobnosti z daňové sféry se mohli společně potkat v úterý 9. února na online vyhlášení výsledků již 11. ročníku soutěže, které bylo vysíláno z prostor společnosti Wolters Kluwer ČR, pořadatele soutěže. Celým přenosem, v jehož rámci bylo vyhlášeno celkem 14 vítězů ze 7 kategorií, hosty provázela s lehkostí a humorem moderátorka Jana Víšková.
Vydáno: 23. 02. 2021
 • Článek
Novinky a změny v právních předpisech Změna konsolidační vyhlášky Vyhláška č. 396/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., konsolidační vyhláška státu, vyšla v částce č. 139/2017 Sb.,...
Vydáno: 13. 12. 2017
 • Článek
Finanční správa zveřejnila 24. 11. 2017 na svých internetových stránkách následující informaci: „Pravidlo, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH, bude Finanční správa nově aplikovat nejen na případy, kdy je poplatníkem daně převodce (nejčastěji prodávající), ale i na případy, kdy je poplatníkem daně nabyvatel (nejčastěji kupující).
Vydáno: 13. 12. 2017
 • Článek
Novinky a změny v právních předpisech Seznam utajovaných skutečností Nařízení vlády č. 360/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve...
Vydáno: 15. 11. 2017
 • Článek
Finanční správa ČR zveřejnila 11. 10. 2017 na svých internetových stránkách „Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem, jako je například Airbnb a další“, jejímž cílem je seznámit subjekty účastnící se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem, s jejich daňovými povinnostmi:
Vydáno: 01. 11. 2017
 • Článek
Novinky a změny v právních předpisech Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání Vyhláška č. 346/2017 Sb., o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti...
Vydáno: 01. 11. 2017
 • Článek
Generální finanční ředitelství vydalo 25. září 2017 na internetových stránkách Finanční správy ČR Informaci GFŘ k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů , v níž se mimo jiné praví:
Vydáno: 18. 10. 2017
 • Článek
Novinky a změny v právních předpisech Nařízení vlády o odměnách zastupitelstev Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, vyšlo v částce č. 109/2017...
Vydáno: 18. 10. 2017
 • Článek
Novinky a změny v právních předpisech Změna zákona o nemocenském pojištění Zákon č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony,...
Vydáno: 04. 10. 2017
 • Článek
Zákon č. 296/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb. , o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vyšel v částce č. 103/2017 Sb. , rozeslané 20. 9. s účinností od 30. 9. 2017. V následujícím přehledu upozorňujeme na některé vybrané změny.
Vydáno: 04. 10. 2017
 • Článek
Nařízení vlády č. 286/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb. , o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce č. 101/2017 Sb. , rozeslané 13. 9., s účinností od 1. 1. 2018.
Vydáno: 04. 10. 2017
 • Článek
Sdělení GFŘ k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih na poukázky das Generální finanční ředitelství vydalo 9. srpna 2017 „Sdělení GFŘ k osvobození od daně z...
Vydáno: 13. 09. 2017
 • Článek
Generální finanční ředitelství vydalo 25.8.2017 na svých internetových stránkách rozsáhlou informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1.7.2017, v níž se mimo jiné praví:
Vydáno: 13. 09. 2017
 • Článek
Novinky a změny v právních předpisech Vyhláška k řádu výkonu trestu Vyhláška č. 279/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu...
Vydáno: 13. 09. 2017
 • Článek
Novinky a změny v právních předpisech Nařízení vlády o podpoře elektřiny Nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, vyšlo v částce č....
Vydáno: 01. 09. 2017
 • Článek
Finanční správa ČR zveřejnila 20.7.2017 na svých internetových stránkách „Informaci k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemsku“:
Vydáno: 01. 09. 2017