Neuvedený autor

 • Článek
Novinky v legislativě 1. Informace GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin) Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o daních...
Vydáno: 31. 05. 2022
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Informace pro klienty Sberbank CZ Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.) Informace Finanční správy České republiky o ukončení plateb na účty vedené u Sberbank...
Vydáno: 26. 04. 2022
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Informace pro plátce daně ze závislé činnosti k postupu při vyplňování přílohy č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2021 Dotčené předpisy: zákon...
Vydáno: 22. 02. 2022
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní Dotčené předpisy: vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční (č. 454/2020 Sb.), vyhláška...
Vydáno: 25. 01. 2022
 • Článek
TISKOVÁ ZPRÁVA - účetní firma roku 2021 Nejlepší účetní firmou za rok 2021 je společnost ASB Czech Republic Praha 1. prosince 2021 Známe vítěze čtvrtého ročníku profesní soutěže ÚČETNÍ...
Vydáno: 25. 01. 2022
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Novela nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním...
Vydáno: 21. 12. 2021
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Upozornění pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti na nové tiskopisy za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022 Dotčené předpisy: zákon o...
Vydáno: 30. 11. 2021
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Novela zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) Rozsáhlá harmonizační novela zákona...
Vydáno: 26. 10. 2021
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Novela zákona o státní sociální podpoře a zákona o daních z příjmů Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) Novela zákona o...
Vydáno: 31. 08. 2021
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021 Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) Informace Generálního finančního ředitelství ke...
Vydáno: 29. 06. 2021
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Pokyn č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021 Dotčené předpisy: daňový řád (č....
Vydáno: 25. 05. 2021
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu (č. 95/2021 Sb.) Prováděcí nařízení k zákonu o kompenzačním bonusu stanovuje...
Vydáno: 27. 04. 2021
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě Dotčené předpisy: zákon o pojistném na sociální zabezpečení (č. 589/1992 Sb.) Zákon přináší úpravu denního příspěvku, na...
Vydáno: 30. 03. 2021
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových...
Vydáno: 23. 02. 2021
 • Článek
Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže Daňař & daňová firma roku se poprvé vinou koronaviru konal virtuálně. Nominovaní a další významné osobnosti z daňové sféry se mohli společně potkat v úterý 9. února na online vyhlášení výsledků již 11. ročníku soutěže, které bylo vysíláno z prostor společnosti Wolters Kluwer ČR, pořadatele soutěže. Celým přenosem, v jehož rámci bylo vyhlášeno celkem 14 vítězů ze 7 kategorií, hosty provázela s lehkostí a humorem moderátorka Jana Víšková.
Vydáno: 23. 02. 2021
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Novela zákona o spotřebních daních a zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2...
Vydáno: 26. 01. 2021
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Novela zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů v souvislosti s paušální daní Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.),...
Vydáno: 22. 12. 2020
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona o nemocenském pojištění Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění...
Vydáno: 24. 11. 2020
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.), zákon o dani z...
Vydáno: 27. 10. 2020
 • Článek
Novinky v legislativě 1. Novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti...
Vydáno: 29. 09. 2020
+ Zobrazit dalších 20