Žádost o bezdlužnost a prominutí vyměřeného penále

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnavatel provedl z důvodu druhotné platební neschopnosti odvod několika plateb pojistného opožděně, za což mu zdravotní pojišťovna vyměřila podle zákona penále. Protože zaměstnavatel zároveň žádal o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, promptně uhradil zbývající neuhrazené dlužné pojistné včetně penále. Je možné požádat o prominutí penále v situaci, kdy toto již bylo zaplaceno?

Žádost o bezdlužnost a prominutí vyměřeného penále
Ing.
Antonín
Daněk