Zdravotní pojištění a dovršení věku 26 let u studenta

Vydáno: 1 minuta čtení

Stát je plátcem pojistného za studenta pouze do 26 let věku. Pokud tedy v průběhu studia dovrší daný věk, automaticky přestává být v registru zdravotní pojišťovny veden jako osoba, za kterou je plátcem pojistného stát. Pokud student při studiu pracuje jen na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč v měsíci, po dovršení 26 let věku bude zřejmě veden jako osoba bez zdanitelných příjmů a bude si každý měsíc hradit částku pojistného sám. Ze strany vysoké školy bylo studentovi řečeno, že povinnost platit zdravotní pojištění vzniká až následující měsíc po měsíci, ve kterém bude mít 26. narozeniny. Je tomu tak i v případě, že 26. narozeniny připadnou na první den v měsíci?

Zdravotní pojištění a dovršen