Zdravotní pojištění a dovršení věku 26 let u studenta

Vydáno: 1 minuta čtení

Stát je plátcem pojistného za studenta pouze do 26 let věku. Pokud tedy v průběhu studia dovrší daný věk, automaticky přestává být v registru zdravotní pojišťovny veden jako osoba, za kterou je plátcem pojistného stát. Pokud student při studiu pracuje jen na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč v měsíci, po dovršení 26 let věku bude zřejmě veden jako osoba bez zdanitelných příjmů a bude si každý měsíc hradit částku pojistného sám. Ze strany vysoké školy bylo studentovi řečeno, že povinnost platit zdravotní pojištění vzniká až následující měsíc po měsíci, ve kterém bude mít 26. narozeniny. Je tomu tak i v případě, že 26. narozeniny připadnou na první den v měsíci?

Zdravotní pojištění a dovršení věku 26 let u studenta
Den, kdy student dovrší 26 let, je posledním dnem ve „státní kategorii“. Kdyby student dovršil 26 let kupříkladu dne 1. října, byl by ve zdravotním pojištění ještě dne 1. 10. osobou, za kterou platí pojistné stát, a tudíž by mu u zdravotní pojišťovny nevznikl v tomto měsíci problém. Nicméně, pokud by nadále studoval, musel by si řešit svůj pojistný vztah, neboli pojištění u zdravotní pojišťovny.
Od měsíce listopadu by si platil pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (v roce 2017 měsíčně v částce 1 485 Kč) v situaci, kdyby pojistné nebylo placeno:
-
zaměstnavatelem, nebo
-
studentem jako osobou samostatně výdělečně činnou, anebo
-
státem z jiného důvodu.

Související dokumenty