Vrácení příplatku mimo základní kapitál s. r. o. novému společníkovi

Vydáno: 5 minut čtení

S. r. o. založil jediný společník A, který po čase firmě k úhradě ztrát poskytl příplatek mimo základní kapitál. Ovšem část těchto peněz (příplatku) v s. r. o. zůstala nevyužita, načež společník A prodal celý svůj podíl novému společníkovi B. Může si nový společník B vyplatit zůstatek zmíněného příplatku a jak se případně zdaní?

Vrácení příplatku mimo základní kapitál s. r. o. novému společníkovi
Ing.
Martin
Děrgel
Příplatky společníka ve prospěch vlastního kapitálu obchodní
korporace
- prakticky jen u s. r. o. a a.s. - mimo její základní
kapitál
(„ZK“) sice právně nejsou vkladem, ovšem p