Druhové a účelové náklady a výnosy

Vydáno: 8 minut čtení

V současné době mají účetní jednotky (podnikatelské subjekty) možnost účtovat o provozních nákladech a výnosech podle druhů, nebo podle účelu. Toto rozhodnutí patří k základním předpokladům vedení účetnictví podnikatelských subjektů. Z hlediska historického se však u nás účtují náklady podle druhů, takže řada firem (zvláště menších) si ani neuvědomuje, že se může rozhodnout účtovat i podle účelu.

Druhové a účelové náklady a výnosy
Ing.
Zdenka
Cardová,
je auditorkou
 
}Jaká je základní struktura provozních nákladů podle druhů a podle účelu?
Druhové provozní náklady se při účtování člení zejména na:
-
náklady vynaložené na prodané zboží,
-
spotřebu materiálu a energie,
-
služby,
-
změnu stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci,
-
mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,
-
odpisy a další provozní náklady.
Účelové provozní náklady se při účtování