Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Vydáno: 9 minut čtení

Generální finanční ředitelství vydalo 29. 5. 2017 na svých internetových stránkách Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER), jejímž cílem je seznámení s daňovými povinnostmi daňových subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER. Pro veškerá níže uvedená elektronická podání pro finanční správu, jako např. daňové přiznání či přihlášku k registraci, lze využít daňového portálu dostupného na adrese http://www.daneelektronicky.cz /. Z informace, jejíž text naleznete na www.financnisprava.cz, vyjímáme:

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)
das
 
Daň z přidané hodnoty:
Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), se za osobu povinnou k dani považuje fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost. Ekonomickou činností se rozumí, mimo jiné, soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby. Z výše uvedených definic zákona o DPH a obdobně tak též z judikatury Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že osoba poskytující přepravu u osob prostřednictvím aplikace UBER (dále jen „poskytovatel přepravy“) je osoba povinná k dani na základě toho, že uskutečňuje ekonomickou činnost. Toto platí i v případě, kdy poskytovatel přepravy nevlastní příslušné živnostenské oprávnění. Poskytnutí služby spočívající v přepravě osob prostřednictvím aplikace UBER je