Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Může babička uplatnit dodatečně za rok 2014 a 2015 daňové zvýhodnění na vyživované dítě, vnuka, podle § 35c odst. 6 ZDP ? V uvedeném období vnuk navštěvoval střední školu v místě bydliště babičky a žil celoročně v její domácnosti. Babička podniká a podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s tím, že výdaje uplatňuje ve skutečné doložené výši. Matka a nevlastní otec dítěte daňové zvýhodněné nemohli uplatnit, protože příjem žádného z nich nedosáhl potřebné výše, tj. alespoň šestinásobku minimální mzdy za kalendářní rok.