Dodaňování zaúčtovaných dluhů po splatnosti nebo promlčených

Vydáno: 5 minut čtení

Obchodní společnost eviduje několik letitých závazků, které z nejrůznějších důvodů doposud neuhradila. Například dodavatel neuvedl na faktuře bankovní účet a nereagoval na dopis, nebo nebyl nalezen dodací list, s kterým by bylo možno fakturu spárovat, anebo stále nedoběhlo reklamační řízení apod. U některých závazků už došlo k promlčení, což ale účetně nijak neřešíme. Jak s těmito starými dluhy naložit z hlediska daně z příjmů?

Dodaňování zaúčtovaných dluhů po splatnosti nebo promlčených
Ing.
Martin
Děrgel
V souladu s § 23 odst. 3 písm. a) bodem 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. („ZDP“), musejí účetní jednotky o neuhrazené dluhy při jejich promlčení nebo po 30 měsících od splatnosti z