Kontrolní hlášení DPH za činnost ve společnosti bez právní osobnosti

Vydáno: 4 minuty čtení

Ve společnosti (dřívější sdružení) jsou tři řemeslníci, plátci DPH. Evidenci pro účely DPH za společnost a přiznání k DPH podává jeden určený společník. Faktury jsou vystavovány na každého ze tří společníků podle toho, kdo objednával zboží. Také kontrolní hlášení za společnost podává jen určený společník. Finanční úřad tvrdí, že takto nelze postupovat a faktury musejí být vystavovány pouze na určeného společníka. Jak postupovat?

Kontrolní hlášení DPH za činnost ve společnosti bez právní osobnosti
Ing.
Martin
Děrgel
Hlavním smyslem a účelem kontrolního hlášení je spárování daňových dokladů - od limitní částky 10 000 Kč. Tedy zjednodušeně řečeno, aby správce daně, respektive automaticky jeho počítačový systém, mohl ověřit, že nárok na odpočet daně u jednoho plátce odpovídá stejně vysoké DPH na výstupu přiznané (potažmo zaplacené) jiným plátcem.
To samozřejmě z principu vyžaduje, aby identifikace příslušného daňového dokladu, který spojuje předmětnou transakci (zdanitelné plnění) obou zmíněných plátců, byla jednoznačná a stejná u obou dotčených plátců.
Kontrolní systém správce daně proto ukáže podezřelou chybu, když u daňového dokladu v kontrolním hlášení odběratelem uplatňujícím odpočet daně bude identifikován dodavatel X, přičemž u takto označeného dodavatele X (plátce) nebude nalezen stejný daňový doklad přiznávající jeho DPH na výstupu. Počítačový systém správce daně není natolik inteligentní, aby prohledával daňové doklady kontrolních hlášení nejen označeného plátce X, ale i všech společníků účastnících se s ním v jedné společnosti bez právní osobnosti.
A podle mne takto přehnaně inteligentní počítačový systém správce daně ani být nemusí, protože zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. („ZDPH“), ukládá, aby všechny povinnosti plnil k DPH a rovněž veškerá práva týkající se DPH uplatňoval za všechny společníky společnosti jeden určený společník.
U plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění jako společníci společnosti, uplatňuje nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti společnosti určený společník, ...
... evidenci vede za společnost určený společník, který za společnost plní všechny povinnosti a uplatňuje práva vyplývající z tohoto zákona pro ostatní společníky.
Plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za společnost, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání plnění s nárokem na odpočet daně a daň ze své činnosti a plnění s nárokem na odpočet daně a daň z činnosti celé společnosti. Ostatní společníci v daňovém přiznání uvádějí pouze plnění s nárokem na odpočet daně a daň ze své vlastní činnosti.
Kontrolní hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové přiznání za společnost.
Daňové doklady týkající se společné činnosti všech společníků v rámci jejich společnosti bez právní osobnosti by proto měly být vystavovány pouze na DIČ jednoho z nich - na „určeného společníka“. Existuje sice také možnost, že si jednotliví společníci budou individuálně nárokovat odpočet daně ze zboží a služeb nakoupených na svá vlastní DIČ, třebaže souvisejí se společnou činností v rámci společnosti.
Pak ale musejí (čistě pro účely DPH - ad výše) přefakturovat takto pořízená plnění na „určeného společníka“. Tímto složitějším postupem se pochopitelně i v rámci dohledového systému kontrolních hlášení všechny daňové doklady spárují.
Skutečnost, že za celou činnost v rámci společnosti podává kontrolní hlášení „určený společník“, uvádí také metodická pomůcka Generálního finančního ředitelství „Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH“.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty