Návrh novely zákona o nemocenském pojištění a na dlouhodobé ošetřovné

Vydáno: 3 minuty čtení

V Poslanecké sněmovně je ve druhém čtení vládní návrh, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1029). Podle důvodové zprávy k návrhu novely si navrhovaná úprava klade za cíl především řešit po přechodnou dobu dlouhodobou potřebu ošetřování o osobu potřebující péči a hmotné zajištění ošetřující osoby novou dávkou nemocenského pojištění - dlouhodobým ošetřovným. Tato dávka bude poskytována nezávisle na poskytování příspěvku na péči náležející osobě závislé na pomoci jiné osoby. Výše dlouhodobého ošetřovného za kalendářní den by činila podle návrhu 60 % denního vyměřovacího základu.

Návrh novely zákona o nemocenském pojištění a na dlouhodobé ošetřovné
das
Podle navrhovaného ustanovení § 41b zákona: