Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnanec odpracoval u zaměstnavatele v roce 2016 jen 6 měsíců s tím, že před nástupem do zaměstnání byl evidován na úřadu práce jako nezaměstnaný. Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na 3 děti. Lze při ročním daňovém zúčtování poskytnout zaměstnanci daňové zvýhodnění v plné částce na každé dítě, když manželka je v domácnosti, a proto daňové zvýhodnění na děti neuplatňovala?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Daňové zvýhodnění lze zaměstnanci poskytnout v plné výši, pokud splňuje zákonné podmínky. Jde-li o slevu na dani, zákon o daních z příjmů její výši neomezuje, jde-li však o daňový
bonus
, je třeba zkontrolovat, zda měl zaměstnanec ve zdaňovacím období příjem podle § 6 ZDP
alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. 59 400 Kč (6 × 9 900).
Podle § 35d odst. 8 ZDP
zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci přeplatek na dani po slevě, doplatek na daňovém bonusu nebo přeplatek na dani po slevě a doplatek na daňovém bonusu, který vznikl provedením ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, nejpozději při zúčtování mzdy za březen 2017, bude-li doplatek vyšší než 50 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů