Zvláštní způsob zajištění DPH odběratelem za nespolehlivého dodavatele

Vydáno: 4 minuty čtení

Dodavatel se ocitl na seznamu tzv. nespolehlivých plátců, nicméně technicky i cenově jsme s jeho výrobky spokojeni a nechceme jej měnit. Jak se ale vyvarovat riziku případného ručení za jeho DPH a jak účtovat?

Zvláštní způsob zajištění DPH odběratelem za nespolehlivého dodavatele
Ing.
Martin
Děrgel
Abychom se zorientovali v problematice, ocitujme dvě stěžejní ustanovení zákona č.