Podávání kontrolního hlášení, porušení souvisejících povinností, pokuty a prominutí pokut

Vydáno: 11 minut čtení

V článku jsou řešeny následky za porušení povinností, které souvisí s kontrolním hlášením. Pro plátce je důležité stanovení lhůty pro podávání kontrolního hlášení, protože lhůta je jiná pro fyzické osoby a právnické osoby. Plátce, který je právnickou osobou, je povinen podat kontrolní hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Tato povinnost se týká právnické osoby bez ohledu na to, jaké má zdaňovací období.

Podávání kontrolního hlášení, porušení souvisejících povinností, pokuty a prominutí pokut
Ing.
Zdeněk
Kuneš,
je odborníkem na DPH
U právnické osoby, která má měsíční zdaňovací období, se tak údaje uvedené v kontrolním hlášení shodují s příslušnými řádky daňového přiznání. U právnické osoby, která má čtvrtletní zdaňovací období, se s příslušnými řádky daňového přiznání k dani z přidané hodnoty shoduje součet tří kontrolních hlášení, podaných za dané čtvrtletí.
Fyzická osoba je povinna podat kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Z toho vyplývá, že plátce, který má měsíční zdaňovací období, podává kontrolní hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, plátce, který má čtvrtletní zdaňovací období, podává kontrolní hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.
Pokud podnikají plátci ve společnosti (dříve sdružení), jsou povinni podat kontrolní hlášení podle zdaňovacího období plátce, který je určený předkládat za společnost daňové přiznání.
Jestliže dojde k situaci, že plátce po uplynutí lhůty po podání řádného kontrolního hlášení zjistí, že v řádném kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do pěti pra