Dotazy a odpovědi: Technické zhodnocení najaté nemovitosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel odpisoval se souhlasem vlastníka 13 let technické zhodnocení najaté budovy. V letošním roce byl nájem ukončen s tím, že podnikatel si najatou budovu od vlastníka koupil. Jak se bude postupovat z hlediska daně z příjmů?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Podnikatel v souladu s § 29 odst. 1 písm. a) ZDP
sečte zůstatkovou cenu technického zhodnocení s kupní cenou a zahájí odpisování podle § 31 nebo § 32 ZDP
sazbou nebo koeficientem v prvním roce odpisování.
Vlastník budovy, prodávající, uplatní do daňových výdajů zůstatkovou cenu prodané budovy. V daném případě vlastník nemá nepeněžní příjem z titulu technického zhodnocení odpisovaného nájemcem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů