Bytová družstva a vyrovnaný výsledek hospodaření

Vydáno: 1 minuta čtení

Převzala jsem účetnictví bytového družstva vzniklého koupí od jedné a.s. s několika milionovým ziskem. Dozvěděla jsem se, že bytová družstva mají vytvářet vyrovnaný výsledek hospodaření. Jak toho mám docílit?

Bytová družstva a vyrovnaný výsledek hospodaření
Ing.
Alena
Vyštejnová
Pokud „jednodomové“ družstvo má vytvořen za předchozí roky několika milionový zisk, tak má většinou chybně účtován investiční okruh. Předchozí účetní zřejmě účtovala splátky členského vkladu do výnosů, nikoliv na členský vklad účet 411. Hodnota majetku domu na účtu 021 a pozemku na účtu 031 musí odpovídat členským vkladům, které členové složili při koupi domu, popřípadě úvěru, pokud byl bankou poskytnut a není ještě uhrazen. V tomto případě doporučuji rekonstrukci účetnictví v souladu s evidencí splátek členských vkladů jednotlivými členy. V jednotlivých letech družstvo dosáhne vyrovnaného účetnictví tak, že použije zálohové nájemné. Účtuje o předpisu krátkodobé zálohy na správu domu účtovým předpisem 311/324 a koncem roku rozpustí tuto zálohu ve výši skutečných nákladů do výnosů, aby vznikl hospodářský výsledek nula. Na opravy a technické zhodnocení předepisuje dlouhodobou zálohu - 311/475, kterou ve výši nákladů na opravu rozpouští do výnosů, u technického zhodnocení čerpání dlouhodobé zálohy zvyšuje členům jejich vklad.

Související dokumenty