Bytová družstva a služby ve vlastní režii

Vydáno: 1 minuta čtení

V souvislosti se změnou účetních předpisů platných od 1. 1. 2016 se některé účetní bytových družstev domnívají, že služby prováděné ve vlastní režii, např. výroba tepla ve vlastní kotelně nebo úklid zajišťovaný vlastní uklízečkou, budou účtovány do nákladů družstva a jako aktivace se ve výkazu zisku a ztrát budou vykazovat krácením nově zařazeného účtu 586-Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Bytov