Bytová družstva a služby ve vlastní režii

Vydáno: 1 minuta čtení

V souvislosti se změnou účetních předpisů platných od 1. 1. 2016 se některé účetní bytových družstev domnívají, že služby prováděné ve vlastní režii, např. výroba tepla ve vlastní kotelně nebo úklid zajišťovaný vlastní uklízečkou, budou účtovány do nákladů družstva a jako aktivace se ve výkazu zisku a ztrát budou vykazovat krácením nově zařazeného účtu 586-Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Bytová družstva a služby ve vlastní režii
Ing.
Alena
Vyštejnová
Musím podotknout, že změna účetních předpisů, platná od 1. 1. 2016, se služeb, zajišťovaných ve vlastní režii nedotkla. Při úklidu domu vlastní uklízečkou budou prvotně náklady na mycí a čisticí prostředky a odměny uklízečky účtovány na účty 5. účtové třídy a pomocí účtu 315 rozpuštěny do výnosů na účet 602. K 30. 4. následujícího roku družstvo výdaje na účtu 315 zúčtuje s přijatými zálohami na účtu 324 a přeplatek nebo nedoplatek vyrovná s jednotlivými osobami. V tomto případě jde o přeúčtování, nikoliv o aktivaci a použití účtu skupiny 58 neodpovídá Českému účetnímu standardu č. 019 - náklady a výnosy bod 3.10.1.

Související dokumenty