Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Lze dát do nákladů paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (je vloženo do majetku a odepisováno) dle § 24 písm. zt) ZDP v celkové částce 5 000 Kč, když např. v prosinci bylo auto používáno pro podnikání pouze 8 dnů a ostatní dny v měsíci nebylo používáno ani pro podnikání, ani pro soukromé účely?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.