Pozdní registrace plátce

Vydáno: 6 minut čtení

V článku je řešena situace, kdy se podnikatel stane plátcem ze zákona tím, že překročí zákonný limit pro obrat, ale nepodá včas přihlášku na finanční úřad pro registraci plátce. Podle zákona o dani z přidané hodnoty se osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku stane plátcem, pokud její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců překročí obrat 1 000 000 Kč.

Pozdní registrace plátce
Ing.
Zdeněk
Kuneš
je odborníkem na DPH
Do obratu se této osobě povinné k dani zahrnují úplaty, která jí náleží za uskutečněná plnění v tuzemsku. To znamená, že osoba povinná k dani zahrne do obratu všechna uskutečněná plnění v tuzemsku, za která dostane zaplaceno, ale také ta, za která zaplaceno nedostane. Hlavním ukazatelem je den uskutečnění zdanitelného plnění, nebo plnění osvobozeného s nárokem na odpočet daně nebo plnění osvobozených bez nároku na odp

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty