Jak na zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti v případě práce zaměstnance v zahraničí

Vydáno: 15 minut čtení

S rozvojem mezinárodního obchodu a pohybem pracovních sil do zahraničí si čeští zaměstnavatelé kladou otázku, zda mají vždy povinnost srážet a odvádět finančnímu úřadu v České republice zálohy na daň z příjmů ze mzdy zaměstnanců pracujících zcela nebo částečně v zahraničí. Cílem tohoto článku je proto upozornit na nejčastější situace, se kterými se mohou čeští zaměstnavatelé setkat, a popsat jejich řešení. Závěry uvedené v textu byly autorkám tohoto článku potvrzeny i Generálním finančním ředitelstvím při jednání koordinačního výboru mezi Komorou daňových poradců ČR a zástupci Generálního finančního ředitelství dne 14. 12. 2016 (detailní zápis z jednání č. 489 je dostupný na stránkách www.financnisprava.cz).

Jak na zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti v případě práce zaměstnance v zahraničí
Mgr.
Magdaléna
Vyškovská,
je daňovou poradkyní dlouhodobě se specializující na zdaňování zahraničních zaměstnanců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí,
Ing.
Michaela
Felcmanová
je daňovou poradkyní dlouhodobě se specializující na zdanění zaměstnanců v mezinárodním kontextu, působí v EY
Je však nutné upozornit, že závěry uvedené v článku jsou obecné, protože každý jednotlivý případ je třeba posoudit individuálně. Článek neřeší specifickou situaci zaměstnanců ve vybraných typech mezinárodní dopravy ani situaci tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly zahraničních zaměstnanců do České republiky.
Pokud zaměstnanec vykonává práci v zahraničí, povinnost zaměstnavatele odvádět zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti v České republice se odvíjí primárně od daňového statusu zaměstnance.
 
Zaměstnanec - daňový nerezident
Jestliže zaměstnavatel, který je plátcem daně v České republice, zaměstná zaměstnance, který není českým daňovým rezidentem, pak mohou nastat následující situace:
 
Zaměstnanec vykonává práci výlučně v zahraničí:
Pokud vykonává zaměstnanec - daňový nerezident práci výlučně v zahraničí a není považován v České republice za daňového rezidenta, nemá podle § 22 od