Zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené a povinnosti zaměstnavatele

Vydáno: 13 minut čtení

Zaměstnankyně na mateřské dovolené má poměrně silné postavení, které se projevuje mj. tím, že zaměstnavatele o čerpání mateřské dovolené nežádá, ale nástup na ni mu oznamuje. O co žádá, je peněžitá pomoc v mateřství coby dávka nemocenského pojištění. Zaměstnankyně nastupuje na mateřskou dovolenou zpravidla mezi 8. a 6. týdnem před očekávaným dnem porodu. Délka mateřské dovolené se odvíjí od více skutečností, zda zaměstnankyně porodila jedno či více dětí, zda před porodem vyčerpala méně než 6 týdnů, pokud ano, zda se tak stalo z důvodu, že porod nastal dříve, než určil lékař či z důvodu jiného, zda zaměstnankyně (nebo zaměstnanec) nastupuje na mateřskou dovolenou z důvodu, že převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu apod.

Zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené a povinnosti zaměstnavatele
JUDr.
Věra
Hrouzková,
odbornice na pracovní právo, vysokoškolská pedagožka
Délku mateřské dovolené si zaměstnankyně volí v rámci zákonného maxima sama, nicméně zaměstnavatel by neměl opomenout, že mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu (§ 195 až § 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
 
Zákaz výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru
Zaměstnankyně (zaměstnance čerpajícího mateřskou dovolenou v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazující péči rodičů ponecháváme stranou) je během mateřské dovolené ve stanovených případech chráněna zákazem výpovědi z pracovního poměru a rovněž zákazem okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.
Pokud jde o výpověď ze strany zaměstnavatele, ta je možná pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b), tj. z důvodu, že se ruší nebo přemisťuje zaměstnavatel nebo jeho část. Uvedené neplatí, tj. výpověď není možná v případě organizačních změn spočívajících v tom, že se přemisťuje zaměstn

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce