Daňový balíček Poslanecká sněmovna znovu schválila

Vydáno: 2 minuty čtení

Poslanecká sněmovna schválila 4. dubna 2017 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, vráceného Senátem, a to v původním znění (sněmovní tisk č. 873). V době redakční uzávěrky byl návrh u podpisu prezidenta. Jakmile bude novela ve Sbírce zákonů, přineseme její podrobný výklad. Řada významných změn se týká zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, a zákona č. 235/2004 Sb. , o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Daňový balíček Poslanecká sněmovna znovu schválila
Řada změn se bude týkat ještě ro